Mellem musik, litteratur og oplysning. En radiogenretypologi for Statsradiofoniens udsendelser i mellemkrigstiden, 2014

Authors: Morten Michelsen
Type: Book
Title: Radioverdener
Year: 2014

Abstract: I denne artikel diskuterer jeg, hvorledes man kan omgås en større samling materialer, her radioens udsendelser i de første 15 år fra 1925-1940. Med udgangspunkt i nyere genreteori (bl.a. John Frow 2006) fremføres der argumenter for at udtage en prøve (her første uge i november), og der gås mere i dybden mhp systematiseringen af dette materiale. Der advokeres for en nødvendig, ganske grov opdeling, der traditionelt er de æstetiske fag fremmed, og for også at analysere genremæssigt på den enkelte udsendelses niveau. Væsentligst vil en typologi for tidens radioudsendelser blive foreslået og diskuteret, ikke mindst i lyset af fortidige og nutidige måder at tænke radiogenrer på. Afslutningsvis konkluderer jeg noget genrers dobbelthed (flygtighed/stabilitet).

All publications